Uvjeti korištenja

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, u vlasništvu je apartmana "Štinjan", osim sadržaja pod copyright-om službenih vlasnika. Korištenje sadržaja moguće je isključivo uz prethodnu suglasnost apartmana "Štinjan". U slučaju da želite objaviti neki od sadržaja sa stranica www.pula-apartmani.com, bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je pružiti informaciju u adekvatnom obliku o tome da je "sadržaj preuzet sa stranice www.pula-apartmani.com". U slučaju preuzimanja sadržaja za potrebe Internet medija (Internet stranice, email...) obavezan je i link prema www.pula-apartmani.com. U slučaju bilo kakve povrede prava vlasnika stranica www.pula-apartmani.com moguć je kazneni postupak prema važećim zakonima RH.

Odricanje odgovornosti

Svi sadržaji na stranicama www.pula-apartmani.com predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj namjeri, i kao takvi ne mogu utjecati da apartmani "Štinjan" bude odgovoran za direktne ili inderektne štete koje mogu nastati korištenjem informacija. Apartmani "Štinjan" ima pravo na izmjene sadržaja na stranicama www.pula-apartmani.com u svakom trenutku i bez prethodne najave.